Ramis Palou, Bartomeu

Tornar al llistat

Moscari, 17/01/1933
Prev. 20/12/1958
Def. 04/03/2017
Va néixer a Moscari dia 17.01.1933. Acabats els estudis primaris al poble, va anar al Seminari perquè volia ser capellà, no hi havia altre moscarienc que volgués passar aquest camí, però Bartomeu, tira tira, arribà a l'ordenació sacerdotal, que va rebre el Bisbe Jesús Enciso i Viana dia 20.12.1958. Acomplert el curs al Convictori Sacerdotal que es feia al Seminari Vell, fou enviat com Vicari de la vila d'Algaida. Allà començà el ministeri treballant en la puixant Acció Catòlic, sobretot amb els Aspirants, treball sempre posat en mans del vicari jove. L'any 1962 passà a exercir el mateix càrrec en la parròquia de Selva, on hi restà fins l'any 1969, que passà com Vicari en la parròquia de la Mare de Déu del Carme, al Coll d'En Rabassa. Aquesta experiència, en una parròquia urbana, fou ben aprofitada pel jove prevere, però més l'estirava el món rural de la seva infantesa, per això l'any 1975 passà com Rector a la parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall, tenint cura de la Casa Diocesana d'Exercicis Espirituals, que havia deixat la naixent Fraternitat Missionera del Verbum Dei. L'any 1981 hagué de fer-se càrrec també de la veïna parròquia de Santa Tecla de Biniamar. L'any 1983 Mn. Bartomeu havia acabat les forces i anà a passar uns mesos ajudant al Rector de Porreres, fins que es féu càrrec de la parròquia de Sant Andreu de Santanyí, on hi romangué fins el 1988, que passà a la Rectoria de la parròquia de Sant Pere de Petra, en el moment que havien Beatificat al franciscà petrer Juníper Serra (1713-1784), a qui professà una gentil devoció i l'encomanà als fidels que li havien estat confiats. De 1989 a 1992, ajudat dels Pares Franciscans del Convent de Petra, tingué cura de la parròquia d'Ariany com Administrador Parroquial, doncs havia quedat sense Rector, mentre que una greu malaltia a la gargamella anava minvant la seva activitat pastoral. Quan complí l'edat canònica accedí a la jubilació i deixà la parròquia petrera en mans dels Pares Franciscans i retornà a Moscari, si bé no deixava d'ajudar als Pares Franciscans, que hagueren d'assumir les parròquies de Petra i Sant Joan, amb els Santuaris de Bon Any i Consolació, que secularment tenien Missa cada diumenge. Sempre gaudia de celebrar en la parròquia petrera i duia els feligresos dins el cor, però també les necessitats que veia a l'Arxiprestat del Raiguer i entre els convilatans de Moscari, feien que estàs dispost a celebrar sovint en la parròquia de Santa Anna. La malaltia de la gargamella feia el seu camí i malgrat la voluntat de servei hi era, la vellesa anava mancabant les energies del fidel ministre del Senyor. Hagué de passar uns mesos en la residència que té la parròquia de Sencelles fins que el dissabte dia 4 de març 2017, després d'haver rebut el Sant Viàtic i la Santa Unció, passà d'entre nosaltres a la Casa del Pare. BOBM 2017, 132-133