Cobo Serrano, Francesc

Tornar al llistat

Priego de Córdoba, 27/10/1928
Prev. 28/06/1953
Def. 07/12/2016
Havia nascut a Priego de Còrdova dia 27.10.1928. Estudià en aquell Seminari i allà fou ordenat prevere dia 28.06.1953, exercint el Ministeri sacerdotal com Vicari de la parròquia de Cañete de las Torres fins l'any 1959. Participà a les oposicions per exercir el ministeri sacerdotal a l'exèrcit espanyol i aquest mateix any (1959) entrà com capellà castrense al Regiment d'Infanteria, exercint els diferents càrrecs que li foren donats ascendint a Comandat. Tenia familiars a Mallorca i aquí fou destinat per exercir-hi la seva tasca sacerdotal, sabent destinar el temps que li quedava lliure per ajudar a l'Hospital Provincial i a l'Església de la Sang que hi ha just devora, essent una bona ajuda als diferents Priors d'aquell concorregut temple santuari de La Sang, sobretot a partir de 1964. Quan les activitats militars li donaren més temps per a les seves coses, també fou una pràctica ajuda per a la parròquia de Santa Eulàlia, sobretot el dia de Sant Blai i el de Sant Cristòfol, jornades que tenen un marcat caire popular que ell gaudia de viure a l'antiga església de Santa Fe, sobretot des de l'any 1988. Tira tira la salut va anar mancabant i quan arribà la jubilació canònica, als 75 anys, (27.10.2003), començà a gaudir del merescut descans, si bé ni deixà d'ajudar, celebrant la santa Missa a la Sang, fins que la salut li ho consentir. Morí a Palma dia 7 de desembre de 2016 acompanyat de la família amb qui havia compartit tants d'anys a Mallorca. BOBM 2016, 784-785