Suárez Yúfera, Francesc

Tornar al llistat

Conil de la Frontera (Cadis), 10/06/1924
Prev. 12/03/1949
Def. 19/05/2016
Dia 10 de juny de 1924 naixia, a Conil de la Frontera (Cadis), d'Adela i Francesc. Son pare, aquell mateix any, fou destinat a Mallorca i aquí passà tota la família. Començà els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari i fou enviat a Roma per acabar la Teologia i llicenciar-se en Dret Canònic a la Universitat Gregoriana. Allà fou ordenat prevere dia 12 de març de 1949. Retornat a Mallorca el 1950, començà l'exercici ministerial com Vicari de la parròquia dels Hostalets, mentre era professor de llatí al nostre Seminari i tenia cura del Col·legi de La Salle. L'any 1955 començà a exercir com Fiscal del Tribunal Eclesiàstic i Notari de la Cúria. Bé treballava Mn. Suárez amb l'equip de capellans que, amb un grup de seglars inquiets i apostòlics, havien ideat i experimentaven els Cursets de Cristiandat. L'any 1956 deixà Mallorca i s'incardinà en la diòcesi de Ciudad Real. Fou professor d'aquell Seminari i, després d'unes oposicions, membre del Capítol d'aquella Església. Convocat el Concili Vaticà II (1962) allà fou present Mn. Suárez com expert i acompanyant del Dr. Hervàs i Benet. Amb el grup de mallorquins que residien fora de Mallorca, donà a la impremta: 1957 Cursillos de cristiandad. Realidades y experiencias; 1970 Cursillismo. Concepto equívoco; 1971 Cursillos de cristiandad abiertos al futuro; 1972 Ideario. Aquells anys, ben moguts per a l'Església espanyola, el trobam a Madrid com Subdirector de la revista Ecclesia (1967-1974). L'any 1974, té 50 anys, renuncià a la Canongia de Ciudad Real i s'incardinà de bell nou a Mallorca, mentre comença a donar classes a La Salle (Palma), que prest anirà ampliant als Centres Lluís Vives i Sant Gaietà, formant un floret d'alumnes en Religió, Filosofia, Llatí, Teologia Moral, Anglès, que sempre han recordat al professor brillant, erudit i proper amb el qual podien dialogar de múltiples temes que anaven estructurant la seva vida. El 1975 fou nomenat Rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de El Terreno, càrrec que tindrà fins dia 16.09.1983. Aquest treball pastoral va fer que tornàs treballar amb els Cursets de Cristiandat i l'any 1981 s'integrà al Secretariat Diocesà i el 1987 en fou nomenat Delegat Episcopal dels Cursets de Cristiandat, càrrec del qual cessà dia 28.02.2001. El 1984 fou nomenat Promotor de Justícia en el Procés de Sor Clara Andreu i el 1987 acceptava el càrrec de Jutge Diocesà per a cinc anys, que posteriorment li fou renovat. El 1986 fou nomenat membre del Capítol Catedralici i l'any 1989 en fou elegit President, càrrec que ocupà fins l'any 1998. De 1993 al 2000 fou membre del Col·legi de Consultors. Dia 24 de Juny de 1999 li arribava la jubilació canònica, però seguia actuant com Jutge Diocesà, fins que dia 06.06.2011 es donà de baixa degut a la malaltia que ja avançava de forma manifesta. Aquests anys els ha passat en la Residència de Sant Pere i Sant Bernat, mentre la malaltia anava fent son camí i tira tira, una simple rialla als llavis era l'única resposta que podia i sabia donar. Dia 19 de maig, festa de Jesucrist Sacerdot, s'apagà el ble de vida que l'havia acompanyat aquests darrers anys i dilluns dia 23 es celebrà, a la Seu, l'ofici funeral, digne, auster i emotiu, així com a ell li agradaven les coses, presidit pel Sr. Bisbe, en el qual Mn. Joan Bauçà, President del Capítol, llegí unes paraules biogràfiques i unes ratlles que havia enviat el Vicari General i President del Capítol de Ciudad Real, D. Miguel Esparza Fernández. BOBM 2016, 416-417.