Sastre Nigorra, Miquel

Tornar al llistat

Sant Joan, 31/01/1923
Prev. 15/06/1946
Def. 12/05/2017
Havia nascut en la vila de Sant Joan un fred 31 de Gener de 1923. Acomplerts els estudis eclesiàstics al nostre Seminari, fou ordenat prevere per l'arquebisbe Miralles, dia 15.de Juny de 1946. Estrenà el ministeri sacerdotal en la vila de Binissalem com Vicari d'aquella parròquia, fins que en el mes de Desembre de 1948 Mons. Joan Hervàs l'enviava com Vicari en la parròquia de Santa Eulàlia (Palma). De 1954 a 1957 fou el Director de la Casa del Sacerdot i aquell any fou nomenat Rector de la populosa parròquia dels Hostalets, parròquia dedicada al Sagrat Cor de Jesús. Anà a substituir a Mossèn Francesc Ferrari i Mas (1878-1962) antic Vicari in Capite dels Hostalets i primer Rector, quan la Vicaria fou erigida parròquia el 14.02.1927. Mn. Francesc havia aixecat el bell temple i era una institució en aquella barriada, per aquesta raó l'Ajuntament de Palma, l'any 1960, li dedicà un carrer. Mn. Miquel fou son successor i hagué de dur endavant la tasca començada per tan benemèrit sacerdot. La seva dedicació a la construcció i embelliment del temple, el bastir els locals parroquials, feren que dia primer d'Agost de 1967, fos nomenat Delegat Episcopal d'Obres, càrrec que desenvolupà fins el 1975, any que rebé l'encàrrec de Responsable de Pastoral Sanitària. Dia 31 de Gener de 1977 fou nomenat Prior de l'església de l'Anunciació (La Sang) i aquí va poder donar assistència als malalts de l'Hospital Provincial i als nombrosos feligresos que cada dia s'acosten al venerat santuari mallorquí. Dia 29.06.1990 cessà d'aquest càrrec i començà la darrera etapa de la seva vida com prevere jubilat, ajudant als germans preveres quan era sol·licitat per a les diferents celebracions que cal dur endavant en les tasques pastorals, sobretot en la parròquia del Pont d'Inca, on vivia, a l'església dels PP. Caputxins i en l'estimat Santuari de La Sang. Quan celebrà les noces d'or sacerdotals la família i els amics li prepararen un sentit homenatge i ell, carregat d'experiència, va saber dir: “Gràcies Senyor de bon de veres. M'heu estimat molt, m'heu ajudat a fer lo fet i m'heu arreglat lo mal fet també”. Morí el divendres dia 12 de maig i el dilluns dia 15, l'Administrador Apostòlic celebrà la Missa exequial en sufragi seu, en el Santuari de La Sang, que tant serví i estimà. BOBM 2017, 264-265.