Seguí Mas, Gabriel

Tornar al llistat

Marratxí, 13/08/1926
Prev. 26/06/1949
Def. 26/10/2017
Feia calor aquell 13 d'Agost de 1926 quan naixia, a Marratxí, Gabriel Seguí i Mas, però aquella casa s'omplí d'alegria amb la presència d'aquell infantó. Pujà vivaretxo i amic dels jocs. Per això era cercat pels amiguets de la contrada, els quals deixà aviat perquè volia ser capellà i entrar al Seminari. Li agradava estudiar i recollia bones notes. A l'estiu sabia mesclar bé el temps d'estudi i el temps d'esbarjo, aposta la seva participació, en el Certamen anual del Seminari, va ser diversa i freqüent. Vuit són els treballs que hi presentà, els qual van des de l'estudi de la Natura, als estudis històrics i de filologia bíblica, per anar encarrilant-se, a mesura que s'acostaven els Ordes Majors, a la novella pastoral de l'Acció Catòlica, que es presentava com una bona eina del treball pastoral que s'acostava. Dia 26 de Juny de 1949 rebia l'ordenació sacerdotal de mans del Bisbe Hervàs i era enviat com Vicari de la parròquia de Sant Andreu de Santanyí, tenint especial cura dels Aspirants de l'A.C. L'any 1952 el Regent de la parròquia de Sant Bartomeu de Ses Salines, Mn. Guillem Fiol i Colom, hagué de passar al Seminari com Superior i professor, i a Ses Salines passà Mn. Cabriel amb el càrrec de Regent, fins que havent-se mort el Rector, Mn. Jordi Ferrando i Vidal (1877-1955), en fou nomenat Ecònem, ocupant aquella Rectoria fins l'any 1972. Aquest llarg Rectorat es va veure omplert pels treballs pastorals a l'A.C. a la Catequesi... però també hagué d'aixecar el campanar, fer un nou presbiteri... De 1972 a 1986 fou el Rector de la parròquia de l'Immaculat Cor de Maria en l'eixampla d'una Ciutat que no deixa de créixer i que Mn. Gabriel sabrà atendre, tenint cura de la feligresia i vetllar d'un nou temple, que es va aixecant a mesura que la família parroquial va augmentant. L'avinentesa de viure a Palma féu possible que pogués dedicar un temps a l'estudi i es llicencià en Dret Canònic en la Universitat Pontifícia de Salamanca i en Dret Civil a la U.I.B. Coneixements adquirits pel diligent sacerdot, que aprofità l'Església de Mallorca nomenant-lo, dia 19.11.1977 Jutge Prosinodal del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi. El 1983 fou nomenat Defensor del vincle i Fiscal substitut del nostre Tribunal. Aquests anys també hagué d'actuar com Promotor de la Fe en els processos de Canonització de Miquel Costa i Llobera, Miquel Maura i Muntaner i de Margalida de Costitx. Dia 23.06.1986 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Nicolau i el 1988 fou elegit Arxiprest de la zona. Atenent la parròquia haurà de seguir treballant tant en el Tribunal Eclesiàstic com en les diferents Causes dels Sants que li seran encomanades, fins que en el mes d'Abril de 1999 fou nomenat Canonge de la Seu, càrrec que possibilitarà més i millor les feines que tenia encomanades afegint-hi el confessionari de diferents Monestirs, com la de Consiliari de l'Associació de Vídues, del qual en cessà dia 15.12.2015. Dia 13.08.2001 començà a gaudir de la situació de Canonge emèrit, però va poder seguir treballant en la pastoral de la nostra Església fins que dijous dia 26 d'Octubre de 2017 tancà els ulls a les coses d'aquest món, per passar a viure plenament el que havia cregut i celebrat aquí a la terra