Lliteras Miralles, Joan

Tornar al llistat

Palma, 11/05/1932
Prev. 21/12/1957
Def. 20/03/2018
Nascut dia 11.05.1932 en el sí d'una família montuïrera que s'havia canviat a Palma, parròquia de Sant Jaume, de nin entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, dos anys després hi entrà el seu germà Gabriel (1934-2001). L'any 1955 participà en el Certamen de la Casa, presentant un treball sobre la Justícia i el pecat original. Ordenat prevere dia 21.12.1957, acabat el curs de Convictori, en el mes d'Agost de 1958, fou destinat com Vicari, a la parròquia de Sant Bartomeu de Sóller, treballant amb els nins i adolescents d'aquella vall. En el mes de Novembre de 1960 fou nomenat Vicari i organista de la parròquia de Santa Maria la Major de la ciutat d'Inca, on hi restarà fins el 1983. Col·laborarà amb els virtuosos Rectors d'aquella parròquia Mn. Gabriel Buades i Riusech (1953-1962) i Mn. Gabriel Martorell i Reus (1962-1969), aquest era Vicari de la parròquia des del 1954. Bé treballà amb els Joves d'A.C i en els diferents Col·legis que li demanaren la seva col·laboració, essent també una bona ajuda en les tasques que dugué endavant el Rector Martorell per a la Coronació Pontifícia de la venerada imatge de Santa Maria la Major, que es féu en aquella Ciutat dia 28.05.1967. Nomenat encarregat d'aquella parròquia i posteriorment Rector (1970) anà encoratjant les tasques pastorals d'aquella populosa parròquia, fins que el 1983 li fou proposat passar a Palma, per ser el Rector de la parròquia de Santa Eulàlia. Sortosament en aquesta parròquia ja s'havia fet la reforma conciliar del Presbiteri. Regentà aquest càrrec fins a la jubilació canònica, que li arribà en el mes de Juliol del 2007. Si a Inca estant havia estat nomenat Arxiprest (1971), també tingué aquesta tasca pastoral en la parròquia ciutadana (1986). Ja jubilat passà a viure en la parròquia de Santa Tereseta de l'Infant Jesús (Son Armadans), on la família tenia la residència, però anava a celebrar en la parròquia de l'infantesa, Sant Jaume. Una malaltia cardíaca es féu present en la seva vida per anar progressant dia a dia, per aquest motiu ha passat els darrers mesos de sa vida en la residència Font Sana, propera a la residència familiar, fins que hagué de ser internat en l'hospital Palma Planas, on acabà el seus dies el dimarts dia 20 de Març de 2018.