Miquel Jaume, Llorenç

Tornar al llistat

Son Carrió, 14/09/1930
Prev. 08/05/1930
Def. 30/09/2018
La nostra Mallorca agrícola agombolà el naixement d'aquest pubil nascut a Son Carrió dia 14.09.1930. No li costà gaire deixar la família i passar al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 8 de Maig de 1955, en la darrera ordenació que feia a Mallorca el Bisbe Hervàs, era ordenat prevere. El capvespre, Madò Joanaina sa mare, amb les altres mares dels novells preveres, a la Seu, rebia la medalla de Mare de Sacerdot, que el Sr. Bisbe li imposava. Dia 9 del mateix mes de Maig rebia el nomenament de Vicari de la parròquia de Sant Pere de Petra, on hi restà fins el mes de Novembre de 1956, que passa, també com Vicari, a la parròquia de Sant Marçal. Els infants de l'escola, els joves d'Acció Catòlica foren els qui més ocuparen el seu dia a dia, mentre atenia, juntament amb el Sr. Rector, els llocs de culte de Sa Cabaneta, Sant Marçal i Marratxinet. Aquells anys, i sense ni tanta automoció ni tantes carreteres, hi havia una població ben escampada per aquella contrada rural. En el mes de Setembre de 1968 encetava la tasca pastoral que l'ocupà durant més anys, ja que fou nomenat Rector de Son Ferriol, parròquia rural del terme de Palma que anava vivint una seriosa transformació. Hi restà fins el 1990. Donà resposta al problema educatiu que passava la barriada, ja que donà continuïtat a l'escola parroquial amb una Filial d'Institut, que posteriorment s'hagué de transformar per seguir les noves directrius que sortien del Llibre Blanc de l'Ensenyament. El Col·legi Sant Antoni Abat anava adaptant-se a les noves exigències que el Govern anava fent posar en pràctica. L'esforç d'aquells anys, els canvis patits i els anys que inexorablement fan son camí, aconsellaren un any de repòs i reemprendre una nova i distinta tasca pastoral; per aquest motiu dia 27.11.1991 rebia el nomenament de Rector de la parròquia de Sant Pere de Búger. La serenor de la vida camperola, el refer el contacte amb la parròquia nadiua possibilitaren que anàs investigant la història del seu poble, investigacions que donaren com a fruit els dos volums que donà a la impremta: “Sant Miquel de Son Carrió”. Un va sortir l'any 1998 i el segon el 2000. Complits els 75 anys, l'any 2005, deixà Búger i retornà a Son Carrió, passant a viure a la propietat que tenia a Sa Coma, donant una ma als preveres que duien les parròquies de Son Carrió, S'Ilot i el temple que hi ha a Sa Coma, fins que, veient que les forces anaven minvant, en el mes de desembre de l'any 2010 passà a viure a la residència de Sant Pere i Sant Bernat (Palma), mirant de celebrar cada matí en la parròquia de Sant Miquel. Dia 30 de Setembre, feia 16 dies que havia complit els 88 anys, deixava la nostra terra per fer el darrer canvi i passar a la Casa del Pare.