Alcina Rosselló, Llorenç

Tornar al llistat

Palma, 14/08/1939
Prev. 15/07/1967
Def. 13/01/2019
Encara no havia complit els 80 anys, però aquests darrers anys han estat molt feixucs per Mn. Llorenç. No deixava la casa familiar, però el seu caminar era ben lent i fatigós. Havia nascut a Palma dia 14.08.1939 i ha acabat els dies en la festa del Baptisme del Senyor, dia 13.01.2019. Acomplerts els estudis primaris i secundaris a Monti-sion (Palma), passà a Barcelona per fer la carrera de Filosofia i Lletres en l'especialitat de Filologia Romànica. Foren anys de maduració humana i espiritual que el dugueren al Col·legi Espanyol de Sant Josep a Roma, per llicenciar-se en Filosofia i Teologia en la Universitat Gregoriana i rebre l'ordenació sacerdotal dia 15.07.1967. Eren els anys del Concili i els seminaristes ajudaven als nombrosos Bisbes que hi participaven i bé necessitaven tenir un poc de costat per moure's per la gran ciutat. El Bisbe de Guadix, Mons. Rafael Alvarez Lara trobà una bona ajuda en el seminarista mallorquí. El temps de vacances a Mallorca, allunyant-se del negoci familiar del món turístic, passava els dies a Establiments, començant bones relacions amb altres seminaristes que allà estiuejaven. Arribat a Mallorca el 1968 començà l'exercici ministerial com Secretari Particular del Sr. Bisbe Rafael Alvarez Lara i rebent el càrrec pastoral de Vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Lluc (Vivendes) i Professor del Seminari. Dia 01.04.1970 passà com vicari en la parròquia de la Resurrecció per ajudar al Rector, mentre començava a donar una ma en la Delegació Diocesana d'Ecumenisme, aleshores presidida per Mn. Alexandre Suciu Mircea, que acabà assumint plenament. L'any 1974 començà a treballar en la Delegació de la Vida Consagrada, mentre seguia essent el Secretari del nou Bisbe, Mons. Úbeda i Gramage, perquè Mons. Àlvarez Lara s'havia jubilat (1972). Eren anys de forts canvis en una Església que anava assumint les acaballes del règim franquista i el naixement, ple d'il·lusions, que anaven gestant els documents del Concili Vaticà II. La creació de nous Arxiprestats, Consell de Presbiteri, de Pastoral, d'Economia... que el nou Bisbe Úbeda anava impulsant, trobaven en el Secretari l'eina propera per anar-les fer néixer i créixer. Dia 01.01.1975 era nomenat Rector del Seminari, deixant de ser el Secretari del Sr. Bisbe. Dia 01.06.1981 deixarà el càrrec de Rector del Seminari i començarà a ser el Director del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca.. Era bon coneixedor de la història religiosa del nostre poble, que estimava i valorava en les manifestacions que anaven sortint. Les causes dels sants que s'anaven obrint omplien son cor d'alegria. Animava els Grups d'Oració i Amistat (GOA) que ell mateix havia creat el 1986. Era consiliari de la Fraternitat secular Carles de Foucauld de Mallorca, que tant li havien ajudat en sos anys de formació a Roma. El coneixement que tenia de la llengua francesa féu que fos nomenat responsable de la Comunitat Catòlica Francòfona. La seva profunda espiritualitat, coneguda arreu de l'estat espanyol, feia que fos demanat per predicar exercicis espirituals a religiosos/es arreu del país. Dia 23.06.1999 fou nomenat Canonge Penitencier tenint cura del confessionari de la Seu i d'exercir el càrrec d'Exorcista de la nostra Església. Malgrat li arribàs la jubilació canònica dia 18.08.2014 seguí atenent als nombrosos penitents que el cercaven, com també animant la pastoral entre les diverses esglésies cristianes que miren de viure el missatge de Jesús en aquesta terra. Tot començant aquest curs pastoral ha estat nomenat un nou Canonge Penitencier i un nou Delegat d'Ecumenisme. Que el Senyor l'ompli de la joia eterna.