Tauler Valens, Bartomeu

Tornar al llistat

Felanitx, 16/10/1944
Prev. 18/06/1967
Def. 10/05/2019
La ciutat de Felanitx fou el bressol de la seva infantesa, doncs dia 16.10.1944 hi va veure la primera llum, i la parròquia de sant Miquel, amb tots els cantadorets que hi havia, lloc de jocs i pregàries que bé li ajudaren a que l'any 1954, encara no havia complit 10 anys, entràs al Seminari perquè volia ser capellà. Foren profitosos els anys d'estudi al Seminari. Amb Joan Binimelis i Vaquer (1941-2002), qui sols li anava un curs davant, i guiat pel benemèrit professor de Sociologia Mn. Bartomeu Quetgles i Gaià (1900-1964), l'any 1964va presentar un estudi socioreligiós de Felanitx i participà en els cursos de Llengua Catalana que don Francesc de Borja Moll, cada dijous capvespre, donava al Seminari, aconseguint el Títol de Mestre de la nostra Llengua que donava l'Obra Cultural Balear. Dia 18.06.1967 fou ordenar prevere i pogué començar l'exercici de son ministeri en la novella parròquia de L'Encarnació. L'any 1968 deixa Mallorca i surt cap el Perú, a la Serra, per treballar amb l'equip de Religioses Agustines i Preveres que atenien pastoralment la província de Contumazá on hi havia tres parròquies i una llarga llista de “Caseríos” que havien de ser visitats constantment. L'any 1977 retorna a Mallorca i passà com Rector del lloc de Son Macià, que deixarà el 1979 que fou nomenat Rector de Montuïri. Són anys de trobar-se amb els antics companys, de col·laborar en el primer Cançoner que es feu a la diòcesi i que moltes reunions foren fetes a la Rectoria de Montuïri. El gust pel bell mot proclamat a l'Església, bo d'entendre pels participants en la celebració. El delit per l'estudi de les noves maneres com era ensenyada la Teologia, que posteriorment, el 1999, el durà a aconseguir el títol de Llicenciat en Teologia per la Facultat de Barcelona, eren constants en aquells anys de ministeri. L'any 1983 fou elegit Arxiprest d'aquella zona. Els nous aires que hagué de prendre la pastoral davant la urgència de no poder posar un prevere al front de cada una de les parròquies, va fer que l'any 1987 cessàs com Rector de Montuïri i amb altres preveres assumís la responsabilitat de les parròquies de Porreres, Montuïri, Algaida i Sant Joan, afegint-hi, dia 01.07.1997 la direcció de la Comissió de Religiositat Popular en la Delegació Diocesana de Litúrgia. L'any 2001 féu el Pregó de la Setmana Santa de Felanitx, publicat posteriorment per aquell Ajuntament. Arribà el Sínode i li pertocà ser el Vicari Episcopal de la zona de Palma, i degut a la mort del Bisbe Teodor (2003) hagué d'allargar aquesta tasca fins l'any 2005, si bé aquests anys també li pertocà ser membre del Col·legi de Consultors i Secretari de Pastoral. L'any 2005 fou nomenat Rector de de tota la barriada de Sant Josep Obrer. La salut psíquica i física li començà a fallar i es trobà adient que passàs a viure a Felanitx, amb els pares, i ajudàs al bon amic que havia de tenir cura de les tres parròquies de Manacor. Els dies no sempre són iguals i la salut anava i venia seguint uns ritmes que els metges anaven estudiant i no acabaven d'encertar. Aquesta quaresma ha estat feixuga, cercant millorança fou ingressat a l'hospital, però no pogué superar la greu situació que li sobrevingué, les constants vitals no responien, necessitava ajuda supletòria i quan el divendres dia 10 de Maig es mirà si podria sobreviure, fou recollit per les mans bondadoses del Pare Déu i amb ell passà a viure per a sempre.