Aguiló Fuster, Onofre

Tornar al llistat

Palma, 17/07/1876
Prev. 23/03/1912
Def. 04/01/1938
Prevere 23.03.1912 +04.01.1938 essent Adscrit en la parròquia ciutadana de Sta. Eulàlia, exercint el càrrec de Capiller del Sant Crist d’aquella parròquia. BOBM 1938 pàg. 22 BOBM 1901, 124; 1909, 136; 1911, 212, 309; 1912, 139.