Esteve Blanes, Francesc

Tornar al llistat

Artà, 04/03/1878
Prev. 20/06/1902
Def. 30/01/1965
La seva família s'havia establert a Puerto Rico i allà s'havia enriquit, fundant la “Casa Blanes” a Mayagüez el 1838. Estudià el Batxillerat a Manacor i el 1893, després d'una curta estada al Seminari, passà a Roma per estudiar a la Gregoriana. Feu expedient de Patrimoni dia 02.10.1901. A Roma fou ordenat prevere el 20.06.1902. Es Doctorà en Teologia i Dret Canònic. Retornat Mallorca el 1904 fou nomenat Professor de Gregorià del Seminari. Quan l'any 1907 Mons. Antoni Mª Massanet i Verd fou nomenat Bisbe de Sogorb, l'elegí com Secretari particular i amb ell passà al continent, on hi restà fins a la mort del Prelat (14.10.1911) Retornat a Mallorca fou nomenat professor de Història de l'Església i Arqueologia Sagrada, càrrec que tingué més de 30 anys. El 1922, després d'unes oposicions, obtingué una Canongia a la nostra Seu. Tenis una exquisida sensibilitat per a la pintura i donà a la impremta: 1912 Lo que debe saber el músico sagrada (obra que obtingué el premi d'un concurs nacional). 1938 Objecciones contra la Religión, tres volums; 1947 Ráfagas (para ellos); 1951 Soy Sacerdote; 1953 Avisos prácticos para religiosas. BOBM 1965, 62. GEM V, 136