Nigorra Barceló, Bartomeu

Tornar al llistat

Felanitx, 17/11/1891
Prev. 18/12/1915
Def. 01/03/1968
Els anys que romangué al nostre Seminari participà en el certamen presentant els nº 746, 747 i 748. Fou ordenat prevere a Roma dia 18.12.1915 i els anys que fou alumne del Col·legi Espanyol, fou Mestre de Capella d'aquella Institució. Després d'haver acabat els estudis de Teologia a la Gregoriana, retornà a Mallorca, obtingué un Benefici a la Seu i fou nomenat professor del Seminari. L'any 1917 tenia la Càtedra de Teologia. El 1922 obtingué el Benefici de Mestre de Capella, càrrec que regentà fins que l'any 1948 començà a gaudir d'un Benefici de Gràcia i deixà l'ofici de Mestre de Capella per a Bernat Julià. Fou membre de la Comissió Diocesana de Música Sacra, Examinador Prosinodal, Membre del Tribunal d'oposicions a Rector, del Consell de Vigilància del Modernisme, Director Diocesà dels Sacerdots Adoradors, Promotor de la Fe en diferents processos de canonització, el primer Director de la Casa sacerdotal. Donà a la impremta 1959 Dilexi decorem domus Dei; 1961 Hostia Laudis. Notas de espiritualidad sacerdotal. BOBM 1968, 84. GEM XI, 370