Torrens Truyols, Sebastià

Tornar al llistat

Alcúdia, 06/02/1893
Prev. 28/03/1916
Def. 04/03/1932
Acabats els estudis al poble, passà al Seminari (1906) per fer els estudis eclesiàstics. Participà al Certamen que es feia al Seminari amb els treballs nº 1075, 1078 i 1079. L'any 1915, becat per la diòcesi, passà a Roma per acabar els estudis aconseguint els graus de Doctor en Filosofia, Teologia i Dret Canònic. Fou ordenat a Roma dia 28.03.1916. Dia 12.05.1915 havia fet son Títol de Patrimoni. Retornat a Mallorca el 1918 féu oposicions a la Càtedra de Filosofia del Seminari i la regentà fins a sa mort. També aquest any fou nomenat Bibliotecari de la B. Episcopal i capellà de les Religioses de la Puresa. Dia 20.03.1923 fou nomenat membre del Consell de vigilància contra el Modernisme. Participà a les oposicions a les Canongies (1922) Magistral i 1923 Canonge Penitencier. Era el traductor oficial de les coses sortides a l'Observatore Romano que havien de ser publicades al BOBM, doncs dominava perfectament l'anglès, francès, italià, alemany, a més del llatí, grec i hebreu. El 1928 a més de professor del Seminari, era el Capellà del Temple. BOBM 1932, 160.