Vic Nebot, Joan

Tornar al llistat

Palma, 17/02/1890
Prev. 21/12/1912
Def. 07/06/1967
Acabats els estudis primaris passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics fins que passà a Roma per Doctorar-se en Filosofia i Teologia. El 1906 ja havia aconseguit el títol de Batxiller en Filosofia a Roma. Dia 08.03.1912 feia son Títol de Patrimoni i dia 21.12.1912 era ordenat prevere. Pasrticipà a les oposicions a Rectoria de 1913 i fou nomenat Vicari de Biniaraix amb residència al Port de Sóller. Dia 15.12.1914 fou nomenat Capellà del Monestir de santa Elisabet, on hi restàs fins dia 01.07.1915 que fou nomenat capellà suplent de les Religioses Adoratrius. L'any 1916 rebé l'encàrrec de Conservador del Mus4eu Diocesà i el 1918 Vice Canceller del Bisbat i Consiliari dels Exploradors mallorquins de Sóller. Féu oposicions al cos de capellans castrenses i l'any 1928 ja era el capellà del Regiment d'Infanteria de Palma. Quan la Repíblica, el 1931, suprimí els capellans castrenses, es posà al servei del Sr. Bisbe, qui el 1934 el nomenà Visitador de les Religioses de Clausura papal i Norari en elprocés informatiu del P. Joaquim Rosselló MSSCC. El 1936 es posà a les ordes dels militars sublevats i en el BOE de dia 16.08.1937 surt el seu nomenament com Inspector Eclesiàstic de les Forces de Balears, ja que era el Capellà 1º de Balears. L'any 1948 fou designat Vocal de la Junta General de l'Any Marià. Participà en el Sínode que féu el bisbe Enciso el 1958 com membre de la Comissió 3ª. Jubilat de les càrregues militars celebrava ren la parròquia de sant Miquel. APSM Def. IX, 230