Caimari Noguera, Andreu

Tornar al llistat

Inca, 10/02/1893
Prev. 22/12/1917
Def. 13/02/1978
Essent Patge del Sr. Bisbe fou ordenat prevere el 22.12.1917, quedant com Catedràtic d’Humanitats al Seminari. Presentà els Certàmens Nº 246,247 i 248. El 1926 comença a ser Oficial en la Secretaria de Cambra i Govern de la Cúria Diocesana, obtenint un Benefici (1928) a la Seu. Es Doctorà en Teologia en el Col·legi Teològic de la Universitat Romana d’Estudis. El 1934 l’Arquebisbe Miralles el nomenà Canceller Secretari i li concedí una Canongia de Gràcia, que l’any 1948 canviarà amb la de Canonge Arxiprest. Morí el 14.02.1978. Hi ha publicades: 1913 In hoc signo vinces. Poesia; 1917 Els fogarons de santa Maria la Major; 1918 L’Incendi de ca Na Vaquera. Poesia que fou Englatina d’Or en els Jocs Florals d’aquell any; 1919 Pressentiments; 1920 Sermó de la Conquesta de Mallorca; 1921 El Rt. P. Fr. Rafel Serra. Biografia; 1922 L’aplega de les ovelles. Poesia, Englatina d’Or d’aquell any; 1924 Panegírico de la Beata Catalina Thomàs; 1927 Instaurare. Viñetas de una Misión. Prosa; 1928 Biografia del Ilmo. Sr. Obispo de Mallorca, Dr. D. Gabriel Llompart, Hijo Ilustre de Inca; 1929 A Santa Teresita del Niño Jesús. Poesia (Barcelona) 1929 La Trobada de la Mare de Déu de Pollença. Drama en vers; 1932 Perfils de la Ciutat. Prosa; 1935 Dª Concepción López de la Vega; 1935 Edificant la Ciutat; 1944 Himnari Litúrgic; 1959 Els nostres alferes a Lluc; 1971 Sant Agustí. Confessions: el peregrí de la Ciutat de Déu. Poema. 1973 Tres englatines i un homenatge; 1974 Estampes culturals Vic i Mallorca És soci del BSAL nº 398. Té un carrer dedicat en la ciutat d’Inca. GEM II, 355. AC 1673. Darder C0026