Caldentey Prohens, Rafel

Tornar al llistat

Felanitx, 30/05/1906
Prev. 16/03/1929
Def. 11/04/1986
Fou ordenat prevere a Roma dia 16.03.1929. Es llicencià en Teologia i Dret Canònic a la Gregoriana.. L'any 1931 fou nomenat Vicari de Sant Jordi, on publicà la revista “Monitor” 1935 Ecònom de Sant Matgí. 1947 passa a Eivissa com Canonge i Provicari General, on l'any 1960 obtingué el Deganat d'aquella Seu. 1959 retorna a Mallorca i guanya les oposicions (1962) de Canonge Arxiver. Fou professor de Teologia i Llengua Anglesa del Seminari. Era el soci nº 862 del BSAL. Deixà inèdita una Enciclopèdia Eclesiàstica. Fou l’ànima, a Mallorca, del Semanario Católico y Apolítico Noray (1971-1972) Traduí de l'anglés al castellà obres de J. Fulton Sheen, George Smith i altres.GEM II, 380; BOBM 1986, 176. Rosselló VIII, 293. Darder C0064. AC 1986.