Caldés Mas, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 16/11/1920
Prev. 10/06/1951
Def. 00/00/0000
Presentà els treballs de Certamen Nº 261, 262 i 263. De 1951 a 1953 fou Vicari de Campos. L'any 1953 passà de Vicari a Inca. L’any 1955 posà música a la poesia de Mn. Vicenç Bal·le ”Càntic de la Missió d’Inca” fins que, havent fet oposicions a Castrense, entrà en aquest organisme. Se secularitzà Reus I pàg. 242. Darder C0072