Campins Barceló, Pere Joan

Tornar al llistat

Palma, 14/01/1859
Prev. 25/03/1882
Def. 24/02/1915
El 26.09.1870 s’examinava d’ingrés al Seminari i dia 25.03.1882 era ordenat prevere al Convent de les Caputxines. Havia fet Títol de Patrimoni dia 25.09.1880. Digué Missa Nova a Sta. Eulàlia i seguí els estudis que acabà en el curs 1884/85, llicenciant-se en Teologia i Cànons a Toledo. De 1887 a 1893 fou Rector de Porreres, ja que aquest any aconseguí la Canongia Magistral de la nostra Seu. L’any 1897 morí el Bisbe Jacint M. Cervera i Campins fou elegit Vicari Capitular. Assabentat el clergat mallorquí que Mons. Joan Maura i Gelabert (1841-1910) s’estimava més no venir a Mallorca, tots els Rectors i Vicaris in Capite de Mallorca firmaren, perquè Campins fos el Bisbe de Mallorca. Així va ser i dia 17.07.1898 rebia l’ordenació episcopal a Madrid, dia 24 féu l’entrada solemne i començà el pontificat més emblemàtic de la nostra Església. Escriví 44 Cartes Pastorals. Enllestí el nou ordenament parroquial que des del pontificat del Bisbe Salvà anava movent-se sense arribar a port. Féu un nou pla d’estudis pel Seminari, Creà el Certamen Científic Literari, Fundà l’Schola Cantorum i promogué el Cant Gregorià a la diòcesi. Començà els Museus Bíblic, Arqueològic, de Ciències Naturals, Laboratori de Física i Química, Observatori Astronòmic, Biblioteca Episcopal i encoratjà la creació de Biblioteques parroquials. Creà l’Arxiu Diocesà. Promogué els Centres d‘Obrers Catòlics i una àmplia obra social, creà el Patronat Obrer. Creà l’Institut Diocesà de Caritat per enfortir les Congregacions de religiosos/ses. Promocionà el Compendi de la Doctrina Cristiana. Dugué Antoni Gaudí i el seu equip per a la reforma de la Seu, posant el Cor a son lloc primigeni. Promogué la publicació de les Obres del Beat Ramon Llull, en vistes al procés de canonització, com també promogué tots el venerables de la Diòcesi. Ordenà la custòdia del Patrimoni Diocesà, Convertí el Monestir de Lluc en la Casa Pairal de tota la feligresia de Mallorca... Morí massa jove d’una pujada de sucre. Dia 20.02.1924 l’Ajuntament de Palma li dedicà el: Carrer Bisbe Campins. Antoni Mª Alcover Notes Biogràfiques. Fiol Pere: Pere Joan Campins Barceló Bisbe de Mallorca 1898-1915; Fullana Pere: El bisbe arquitecte. GEM III, 39-40 BOBM 1915 99-218. A.C. Darder C0091