Canals Cànaves, Joan

Tornar al llistat

Mancor de la Vall, 28/02/1903
Prev. 19/12/1925
Def. 27/04/1986
1. Entrà al Seminari i fou Cantadoret de La Seu. Ordenat prevere dia 19.12.1925 Havia participat al Certamen presentant els treballs Nº 264, 265 i 266. Dia 30.06.1925 va fer títol de Patrimoni. Fou nomenat Vicari d’Alaró 1926-1928. De 1928 a 1934 fou el Vicari in Capite de Biniamar. De 1934 a 1938 Ecònom de Sant Marçal. De 1939 a 1943 Vicari Regent de Muro. De 1943 a 1948 Ecònom de Muro tenint cura de posar els Finestrals que donen color i claror a la bella nau gòtica. L’any 1948 fins a la jubilació (1973) Rector Arxiprest de Sóller. Amb el pseudònim de Joan de Mancor publicà diferents Poesies a l’Almanac de les Lletres. Féu diferents traduccions de l’alemany al castellà: R. Zefars: Quince reglas para los lectores” P. Feffer “La confesión entre dos luces”. A. Kirhgässenr “Diálogos de Simón y Judas”. “Cristo nuestra alegría”. K Pfleger “Siguiendo las huellas de Theilard de Chardin”. L’any 1967 publicà Renovación Conciliar, restant inèdits a la seva mort; Cap al tard. Fent Camí. Dietari 1925-1985 BOBM 1986, 177-178M GEM III, 57. Darder C0115