Aguiló Valls, Antoni

Tornar al llistat

Sa Pobla, 12/06/1885
Prev. 23/09/1911
Def. 10/07/1976
Neix a sa Pobla dia 12.06.1885, estudià al Seminari, participant en els certàmens, 1909 Col·lecció i explicació de les frases cristianes usades dins Mallorca, que fou reeditat l’any 2004. Dia 15.06.1910 va fer Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 23.09.1911 quedant Adscrit a la seva parròquia, de la qual n’esdevingué Vicari l’any 1927, càrrec que tingué tota la vida. Esmerçà els anys de ministeri com professor de l’Escola parroquial en la Congregació Mariana, de la qual l’any 1924 n’esdevé Director. Donà a la impremta un Florilegio Mariano. Una Biografia de Sant Lluís Maria Grignon de Monfort. Fou Cronista de la parròquia de sa Pobla, publicant cada mes la via de la parròquia que ara ha esta editada per la parròquia, en tres volums: Crònica Parroquial I (2009) de 1927 a 1934; II (2010) de 1935-1942: III (2011) de 1943-1959. Una Biografia de Santa Catalina Tomàs, publicada l’any 1930 per La Acción Antoniana de València i reeditada a Sa Pobla el 2008 L’any 1969 féu el discurs biogràfic del Rector Pujol, publicat l’any 2010 amb el títol: Semblanza del Rdo. D. Gabriel Pujol y Miquel Párroco de la Villa de La Puebla. L’any 1997 s’inicià el procès de Canonització. Morí a sa Pobla el 10.07.1976. En la festa de la Puríssima de l’any 1985 Mn. Joan Soler i Planes féu un memorable sermó perquè no es perdés la memòria del Vicari Toniet i es posà una làpida en la capella de la Puríssima, que ell havia curat de que fos coronada amb corona d’or. L’any 2003 es creà l’Associació d’Amics de Don Toni Aguiló i començà a sortir, semeltralment, el full informatiu: Antoni Aguiló Valls prevere, apòstol de la Immaculada El 2005, aniversari de son naixement, fou posat un bust en el Sagrat, obra de l’escultor local Rafel Caldés. L’any 2006 l’Ajuntament de Sa Pobla li dedicà un Carrer i l’any 2007 fou publicada la seva biografia, per Rafel Socias Tugores: Perfil biogràfic Mn. Antoni Aguiló Valls (1885-1976) Vida i obra. L’any 2011, organitzat per la Causa de Canonització, es celebrà el Xè Simpòsium d’Història Social de la Religió. Aproximació a l’entorn de Mn. Antoni Aguiló Valls (Sa Pobla 1885-1976) publicat l’any 2013 en la Col·lecció Historia Vitae Magistra, Nº 7 BOBM 1908, 298; 1910, 257, 263; 1911, 101, 212; 1949, 330; 1950, 435; 1952, 453. La revista sa Marjal ens ofereix diferents notes de la vida de Mn. Antoni: III, 175; VII, 45; X, 12, 38,60,85; XVII, 80