Cañellas Company, Jaume

Tornar al llistat

Marratxí, 09/11/1833
Prev. 07/05/1868
Def. 19/01/1910
Dia 06.04.1863 féu títol de Patrimoni i va ser ordenat prevere dia 07.05.1868 Fou el capellà encarregat de les parròquies de Sant Llàtzer, Sant Jordi i Hostalets d’En Canyelles. L’any 1899 fou nomenat Oficial d’Arxivística i Registrador de la Cúria Eclesiàstica, tenint cura de l’església de la Mercè. Morí a Palma dia 19.01.1910 BOBM 1910, 40. Darder C0143