Cañellas Jaume, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 12/09/1911
Prev. 22/09/1934
Def. 26/04/2004
Obtingué una beca com a Cantadoret de la Seu, on hi cantà la Sibil·la els anys 1917, 1919 i 1920 fou ordenat prevere el 22.09.1934 passant com a vicari a S’Arenal. Vicari dels Hostalets i després de la guerra civil s’oferí voluntari per anar a ajudar a la veïna diòcesi d’Eivissa, donada la manca de personal que hi havia. L’any 1951 rebé una Canongia. Retornat a Mallorca passà a viure a Palma, celebrant en la parròquia de Sant Alonso i al Convent de les Religioses Agustines. Quan obtingué la Canongia el BOBM publicà la biografia: BOBM 1951, 346 Com a músic es formà amb Mn. Rafel Vic i Bennàssar. Ha compost Oh Maria; O Doctor optime: Estampas agustinianas. BOBM 2004, 266. GEM, XVIII, 362; XXIV, 76. Darder C0146