Font Grau, Jordi

Tornar al llistat

Esporles, 00/00/0000
Prev. 22/09/1861
Def. 03/04/1900
Començats els estudis eclesiàstics, dia 23.04.1860 feia Títol de Patrimoni per ser ordenat prevere dia 22.09.1861. Dia 17.04.1873 cessava com Vicari in Capite de S’Arracó i era nomenat Vicari in Capite d’Establiments. Dia 01.02.1882 deixava la Vicaria d’Establiments i passava a Calvià com a ecònom, tenint cura que dia 22.11.1885 les Religioses Franciscanes hi fundassin llur Convent. Morí a Palma essent el capellà del Monestir de les Tereses. BOBM 1900, 124. Darder F0254