Capó Barceló, Joan

Tornar al llistat

Felanitx, 01/07/1856
Prev. 20/09/1890
Def. 07/10/1934
Fou ordenat prevere 20.09. 1890 Dia 21.04.1888 havia fet Títol de Patrimoni. Fou Rector de Porto Colom i de Son Negre, passant tres anys com Adscrit a la Seu, per passar altra vegada a Felanitx, celebrant missa a l’escola parroquial de Pàrvuls. Aixecà els plànols de la primera església que es féu a Son Macià entre 1919-1924 i la Creu de terme d’aquell lloc amb una alçada de 35 metres. També projectà els edificis escolars de Son Negre, S’Espinagar, Puig de l’Anar o la parroquial de Felanitx, com també el Cadiram del Cor de Felanitx i la Font de Baptisme de Es Carritxó. BOBM 1934, 418. Fuster, 125. Rosselló VIII, 297. Darder C0175