Capó Bosch, Joan

Tornar al llistat

Andratx, 20/05/1925
Prev. 16/03/1947
Def. 07/03/1984
Començats els estudis al nostre seminari passà com becari a Roma on fou ordenat prevere dia 16.03.1947. Havia participat en el certament presentant els números 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 i 281. Arribat a Mallorca fou nomenat Director Espiritual del recentment inaugurat Seminari menor, professor de Religió a l’Estudi General Lul·lià i a l’Institut. L’any 1948 elaborà la Teologia i la dinàmica del moviment que posteriorment es coneixeria com Cursets de Cristiandat, el primer dels quals fou celebrat en el Gener de 1949. Treballà en aquest moviment fins l’any 1955. El 1956 participà a les oposicions a Canonge de la seu de Cordova i les aconseguí. L’any següent aconseguí una Càtedra en el Seminari cordovès, tenint ampla camp per desenvolupar l’obra dels Cursets en la península. Retornà a Mallorca l’any 1982, on finà. Ha donat a la impremta: Teología del testimonio; Espiritualidad sacerdotal; el Evangelio en la Merced; Pequeñas historias de Cursillos de cristiandad; Hora de Dios; 1964 Reunión de grupo; 1969 Cursillos de Cristiandad: la verdad sobre su origen histórico; 1974 Hacia una renovación de los Cursillos de Cristiandad. BOBM 1984, 92-93; GEM III, 127. Darder C0177.