Capó Mascaró, Joan

Tornar al llistat

Búger, 01/01/1833
Prev. 01/12/1857
Def. 18/03/1909
Fou ordenat prevere en el mes de desembre de.1857. Fou Adscrit a la parròquia ciutadana de Santa Eulàlia, d’on en fou nomenat Vicari dia 01.08.1863. L’any 1866 començà a treballar com Capellà de la presó. BOBM 1909, 82. Darder C0185.