Carbonell Pastor, Jordi

Tornar al llistat

Maria, 01/01/1874
Prev. 31/03/1900
Def. 27/09/1928
Fou ordenat prevere dia 31.03.1900 Dia 19.04.1899 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Puigpunyent fins l’any 1903, que retornà a la vila nadiua i tenia cura de la notaria de l’Arxiprestat de Manacor. L’any 1919 fou nomenat membre del Consell de Vigilància – Federació Catòlica, Agrària de Mallorca. BOBM 1928, 515. Darder C0206