Cardell Cardell, Bartomeu

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1880
Prev. 00/00/0000
Def. 13/03/1899
Acabats els estudis a la vila passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, aconseguint la Beca Bisbe Mateu Jaume pels seminaristes de Llucmajor. Dia 07.06.1898 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors, però morí essent Acòlit. BOBM 1899, 94. Darder C0213.