Cardell Mas, Bartomeu

Tornar al llistat

Llucmajor, 10/05/1875
Prev. 23/09/1901
Def. 16/10/1945
Dia 20.06.1899 va fer Títol de Patrimoni, essent ordenat prevere dia 23.09.1901 restant a Llucmajor fins que l’any 1907 fou nomenat Vicari d’Esporles, però al poc temps ja el trobam celebrant a l’església de S’Arenal, Mare de Déu de la Lactància. De 1909 a 1917 fou Vicari de Santa Maria del Camí. El 1917 fou nomenat Vicari d’Algaida, El 1918 Regent de S’Alqueria Blanca i de 1922 a 1945 fou Vicari de Sant Nicolau (Palma). BOBM 1945, 351 Sunyer 289. Darder C0219