Cardell Tomàs, Miquel

Tornar al llistat

Llucmajor, 27/11/1855
Prev. 20/12/1879
Def. 23/09/1946
Fou ordenat prevere dia 20.12.1879. Dia 16.05.1875 va fer Títol de Patrimoni. Pertanyia a una família d’organers i exercí el benefici d’organista en la parròquia nadiua, estudiant amb Miquel Tortell i Guillem Massot, fins que dia 03.12.1895 passà a L’Oratori de Sant Felip Neri. De 1903 a 1912 fou el Prepòsit de Sant Felip de Palma. Tenia fama d’excel·lent organista i en moltes ocasions fou membre del Tribunal d’oposicions a Benefici d’organista BOBM 1946, 269 GEM III, 151. Vallori, Biografies 53-54. Darder C0222