Castell Bosch, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 02/09/1833
Prev. 12/04/1857
Def. 19/05/1909
Fou ordenat prevere dia 12.04.1857. Dia 28.11.1854 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors De 1957 a 1958 fou el Vicari in Capite de Randa. El 1858 aconseguia, a València, el títol de Llicenciat en Teologia. El 1858 començà a ser Ecònom de Santa Eulàlia i posteriorment en fou Rector. Emprengué la construcció de les esglésies de Coll d’En Rebassa, La Soledat i Son Rapinya. L’any 1898 impulsà la construcció del Convent de les Germanes de la Caritat al Coll d’En Rebassa i els regalà la meitat del solar. Dia 20.02.1887 rebia el nomenament de la Canongia reservada al Papa i fou nomenat Protector de les Minyones. BOBM 1909, 106. AC 1581Darder C0280.