Cerdà Caffaro, Sebastià

Tornar al llistat

Campos, 23/06/1832
Prev. 12/04/1857
Def. 17/04/1901
Dia 01.11.1853 entrava a la Sapiència d’on en fou Rector. Fou ordenat prevere dia 12.04.1857. Havia fet Títol de Patrimoni dia 11.10.1853. L’any 1858 predicà dos panegírics al Beat Ramon en el Convent de Sant Francesc (publicats el 2002) i tres a Sant Julià de Campos. En el mes de Maig de 1859 era nomenat Ecònom de Santanyí, per esdevenir-ne Rector en el mes de Juny. Dia 03.04.1859 hi establí el Convent de les Religioses Franciscanes. Hi restarà fins l’any 1887. Són els anys que es posen els retaules a l’església nova i s’aixeca (1881) l’església de La Costa. L’any 1887 fou nomenat Rector i Arxiprest de la parròquia ciutadana de Santa Eulàlia, on morí. En el Museu parroquial de Santanyí hi ha un quadre amb aquesta llegenda: A la bona memòria del Rnt. Sebastià Cerdà i Caffaro qui fonch Rector d’aquesta Parròquia 1859-1887. per la seva vida exemplar i zel sacerdotal deixen esta recordança el Rtor. Sitjar i la Rvda. Comtat d’aquesta vila. MCMV +Rector de Sta. Eulàlia a 17 d’abril de 1901. És el soci de BSAL 060 (1888). BOBM 1901, 154. Reus II, 232-234; Sunyer 211-215. Darder C0332.