Cerdà Coll, Sebastià

Tornar al llistat

Palma, 26/11/1843
Prev. 07/06/1868
Def. 11/01/1933
Després de fer el Batxillerat en Arts a l’Institut palmesà, entrà al Seminari on féu els estudis eclesiàstics. El 1859 entrà a La Sapiència. Fou ordenat prevere el 07.06.1868. De 1866 a 1871 fou Regent d’Estudis i Secretari d’interns a l’Institut Balear. De 1872 a 1874 fou Vicari de la parròquia de Sant Miquel En el mes de Desembre de l’any 1883 obtingué un Benefici del Concordat a la Seu. Fou Confessor de diferents comunitats religioses, Director del Temple, per a qui el 1893 féu un Projecte de Reglas o Constituciones por las que deben regirse las hermanas...Examinador Sinodal, membre del tribunal de comptes L’any 1901 començà a ser el Visitador de les Monges de la Sagrada Família. El Bisbe Joan Maura d’Oriola el nomenà marmessor en son testament. Fou el soci nº 20 del BSAL BOBM 1933, 56. AC 1625. Darder C0335.