Cerdà Jordà, Gaspar

Tornar al llistat

Montuïri, 25/10/1853
Prev. 07/06/1879
Def. 03/04/1927
Fou ordenat prevere dia 07.06.1879 Dia 04.02.1875 va fer Títol de Patrimoni. De 1881 a 1902 fou Vicari de Sencelles, passant a la vila nadiua, on hi morí essent Vicari. BOBM 1927, 175. Darder C0342.