Cerdà Manera, Antoni

Tornar al llistat

Montuïri, 05/07/1835
Prev. 27/03/1875
Def. 30/11/1909
Fou ordenat prevere dia 27.03.1875. Dia 21.04.1874 havia fet Títol de Patrimoni. Tota la vida restà Adscrit en la seva parròquia. BOBM 1909, 222. Darder C0345.