Cerdà Mateu, Pere Joan

Tornar al llistat

Bunyola, 01/01/1859
Prev. 19/12/1891
Def. 07/07/1914
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Havia fet Títol de Patrimoni dia 16.08.1890. Dia 01.03.1893 fou nomenat Vicari de la parròquia nadiua fins a la mort. Fou col·laborador de Mn. Alcover en l’obra del Diccionari. BOBM 1914, 218. Darder C0349. HdC 1914, 128.