Cerdà Montaner d'Oms, Josep M.

Tornar al llistat

Palma, 01/06/1902
Prev. 17/12/1927
Def. 01/01/1976
Fou ordenat prevere dia 17.12.1927 Havia presentat diferents poesies al Certamen, nº 310, 311, 312, 313, 314, 315 i 316. Dia 06.05.1927 feia son Títol de Patrimoni. Aquest mateix any fou nomenat Vicari de Bunyola. Dia 12.01.1931 fou nomenat Vicari de Sant Miquel, on hi restà fins el 1935, que anà com Vicari de la parròquia de la Santíssima Trinitat. Passà a Capellà de l’Exèrcit. Col·laborà en la revista La Nostra Terra. Participà en les tertúlies literàries de Can Massot. Cooperà amb Falange. Publicà 1936 Loor a Espanya; 1937 Himno a Franco; 1938 Marcha Real. Escriví també Les petites solituds que fou guardonada en els Jocs Florals de 1935. També publicà 1947 Altes Solituds; 1948 Poesia Deixà l’estat eclesiàstic. És el soci 680 del BSAL.GEM III, 268. Darder C0351.