Cifre Cerdà, Martí

Tornar al llistat

Pollença, 02/08/1930
Prev. 29/06/1956
Def. 21/01/2006
Fou ordenat prevere el 29.06. 1956. Havia presentat el certamen Nº 317. Fou nomenat Ecònom de Pòrtol fins l’any 1967 que passà a Son Roca. Fou Notari Eclesiàstic i Capellà de Son Dureta, retornà a Pollença (1980). Féu diferents publicacions casolanes de sermons, poesies i coverbos, dels quals mostrà ser-ne un excel·lent rapsoda El 1998 féu el Pregó Patronal de Pollença amb el títol “Siau qui sou” Donà a la impremta:”Colla de sermons predicats a les Romeries del Puig de Pollença els anys 1986 i 1990” (publicació dins el marc del bicentenari del coronament de les obres del Temple Parroquial). BOBM 2006, 170. Darder C0378.