Cifre Cifre, Ramon

Tornar al llistat

Pollença, 21/02/1907
Prev. 14/06/1930
Def. 30/05/1994
De 1918 a 1930 estudià al Seminari sent el primer seminarista que gaudí de la beca fundada per Mn. Miquel Costa i Llobera. L’any 1928 fou nomenat Patge del Sr. Bisbe. Fou ordenat el 14.06.1930 restant con encarregat del Puig de Pollença, Custos de Sant Jordi i Consiliari dels Joves d’A.C. L’any 1932 fou nomenat Vicari de Pollença fins que dia 04.08.1949 fou nomenat Ecònom de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de El Terreno, on hi restarà 40 anys. Jubilat retorna a Pollença. Ha deixat escrit: 1991 Dos-cents Anys de vida parroquial a Pollença 1993 Guia històrica descriptiva del temple parroquial de Pollença. BOBM 1994, 438-439; GEM XVIII, 379. Darder C0380.