Cifre Martí, Miquel

Tornar al llistat

Pollença, 02/12/1893
Prev. 06/08/1916
Def. 29/11/1971
L’any 1902 entrava al Seminari, essent ordenat dia 06.08.1916. Havia presentat els treballs de certamen 325 i 326. Exercí el ministeri a Gènova (1916), Sant Jordi (1916), Galilea (1917), Coll d’En Rebassa (1919). Treballà molt i bé en la construcció del temple parroquial: batiport, Cor, baix relleu de la Mare de Déu del Carme encarregat a Tomàs Vila, fundà un Bolletí Dominical... L’any 1933 fou nomenat Vicari de Son Servera, esdevenint-ne Ecònom l’any 1936. L’any 1960 passà a la Rectoria de Can Pastilla fins que el 1961, malalt, retorna a Pollença BOBM 1971, 290. Darder C0384.