Bonnín Cortès, Carmel

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1942
Prev. 19/06/1966
Def. 00/00/0000
Prev. 19.06.1966 començant l’exercici del ministeri en la barriada de Corea (Sant Francesc de Paula) Havia presentat el certamen Nº 213 El 1967 passà al Seminari Matropolità de Trujillo (Perú), que en aquell moment era dirigit pels preveres mallorquins. L’any 1970 fou expulsat del Perú i retornat a Mallorca fou nomenat rector de la parròquia turística de Sant Agustí. Aquest any es secularitzà. Estudià Lleis aconseguint la Llicència, treballant (1972-1982) en dos Hotels El 1972 fundà a Palma la primera Assessoria Laboral de les Balears. El 1983 entrà per oposicions al Cos de Tècnics de l’Administració de l’Estat. Fou Cap de Servei de la Direcció Provincial del Ministeri d’Educació i Ciència. Fundà (1993) la Comissió de Justícia i Pau de Mallorca, esdevenint-ne el seu Secretari. 1993 Promotor i Fundador del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. De 1996 al 2000 ha estat el Coordinador dels cicles socials de la Fundació La Caixa. L’any 2002 obtingué el Premi Sa Nostra d’Investigació amb el treball: Una aproximació a la immigració d’estrangers a les Illes Balears. Any 2002. Ha donat a la impremta: 1991 Immigració, racisme i xenofòbia a Mallorca. 1995 Vivim plegats: educació interculñtural aplicada a Mallorca. 1997 Mallorca i la tolerància. Una interpretació de l’enquesta sobre les actutds de tolerància. 2012 Una platja per a cada nàufrag. 2013 Més enllà dels desencís; 2016 Conviure amb els diferents. GEM II, 203, XXIV, 61 Fiol. 147. M.M. Nº 25/29-35.