Cirer Quetglas, Felip

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1866
Prev. 19/12/1871
Def. 18/04/1935
Fou ordenat prevere dia 19.12.1871 Havia fet títol de Patrimoni dia 12.01.1871 començant a exercir el ministeri sacerdotal en la capella i parròquia de l’Almudaina, pertanyent al “Cuerpo Palatino”, servint la Capella de Capitania, fins que entrà el nou Règim. BOBM 1935, 175. Darder C0401.