Cladera Fornés, Josep

Tornar al llistat

Llubí, 01/01/1862
Prev. 26/03/1887
Def. 17/07/1921
Fou ordenat prevere dia 26.03.1887. Dia 14.01.1885 havia fet Títol de Patrimoni. Començà a exercir el ministeri sacerdotal com Adscrit a la parròquia de sant Miquel fins que dia 01.06.1887 fou nomenat Vicari de Campanet. Morí estant en la parròquia de Sant Miquel de Palma. Amb el seu germà Antoni, P. Paül (1840-1898) compraren les terres i edificaren l’ermita de Llubí. BOBM 1921, 431. Darder C0414.