Cladera Planas, Antoni

Tornar al llistat

Llubí, 16/04/1877
Prev. 14/03/1908
Def. 18/11/1936
Féu els estudis eclesiàstics a Eivissa. Dia 10.04.1907 feia l’expedient de Patrimoni per poder ser ordenat Sotsdiaca. Dia 14.03.1908 fou ordenat prevere a Menorca. L’any 1916 és el Vicari in Capite de Pòrtol. Passà a viure a Madrid, allà era l’any 1928. Martirologio Matritense del siglo XX, 78. Darder C0421.