Clar Vila, Miquel

Tornar al llistat

Es Llombards, 12/08/1865
Prev. 21/12/1889
Def. 16/05/1931
Començats els estudis eclesiàstics dia 14.08.1886 va fer Títol de Patrimoni en vistes a poder ser ordenat prevere, cosa que esdevingué dia 21.12.1889. Quedant a casa seva i tenint cura de celebrar a l’oratori que hi havia al lloc. Dia 05.09.1891 fou nomenat encarregat de l’oratori d’Els Llombards, on hi restarà fins a la mort. Els Llombards no serà creat Vicaria fins l’any 1934. Mantingué una abundosa correspondència amb Mn. Antoni Mª Alcover referent a l’obra que feia sobre el Diccionari, correspondència que començà a ser estudiada en la Revista Randa nº 47 pàg. 119-132 i posteriorment (2005) ha estat publicada per Sebastià Adrover, en la col·lecció L’Espill nº 9 de l’editorial Lleonard Muntaner: “Epistolari entre Mn. Alcover i Mn. Clar”. L’any 2015 es publicà l’obra “Som Miquel Clar, prevere” que recull les cartes entre 1901 a 1926, BOBM 1931, 93; Sunyer 284-285. Darder C0435. HdC 1931, 95.