Cloquell Mateu, Jeroni

Tornar al llistat

Montuïri, 25/06/1867
Prev. 19/09/1891
Def. 13/12/1913
Fou ordenat prevere dia 19.09.1891. Dia 16.05.1888 va fer Títol de Patrimoni. Son pare era mestre d’escola i tenia la plaça a Inca L’any 1895 era Vicari de Santa Eulàlia i exercia el ministeri en la barriada de La Soledad (Palma) i dia 07.04.1900 demanava permís per anar cinc anys a Amèrica. El 1904 ja estava Adscrit a Montuïri, on morí als 47 anys. Deixà manuscrit: “Continuación del Apéndice Histórico de la Villa de Inca escrito por el autor de la Vida de Sor Clara Andreu por Gerónimo Cloquell y Mateu. Clérigo. Inca, Nativitat de Jesucristo 1890” que es conserva a l’arxiu parroquial de Montuïri. BOBM 1913,288. Fiol 234. Darder C0444