Coli Llobera, Joan

Tornar al llistat

Inca, 07/10/1864
Prev. 17/03/1888
Def. 12/03/1920
Ordenat prevere amb dispensa d’edat dia 17.03.1888. Dia 19.01.1886 va fer Títol de Patrimoni. L’any 1891 fou nomenat Vicari d’Orient. 1898 professà com Terciari franciscà. 1904 Notari Eclesiàstic i Rector de l’església de Sant Francesc d’Inca, fins que dia 21.12.1909 féu l’entrega del temple conventual als PP. Franciscans de la T.O.R. L’any 1909 fou nomenat Vicari d’Inca, càrrec que complí fins a la seva mort, que li arribà dia12.03.1920 BOBM 1920, 208. HdC 1920, 79. Darder C0453