Coll Gamundí, Bartomeu

Tornar al llistat

Sóller, 16/11/1867
Prev. 24/09/1892
Def. 01/03/1941
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Dia 04.10.1890 havia fet Títol de Patrimoni. Tota la vida fou el Notari eclesiàstic d’aquell Arxiprestat, tingué cura de l’oratori de S’Alqueria del Comte durant 25 anys. Fou col·laborador a l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. BOBM 1941, 92. Darder C0493.