Coll Isern, Josep

Tornar al llistat

Sa Pobla, 16/08/1853
Prev. 22/05/1880
Def. 06/06/1939
Estudià la carrera de Magisteri i els estudis eclesiàstics, essent ordenat prevere dia 22.05.1880. Dia 26.10.1877 féu Títol de Patrimoni. Començà l’exercici del seu ministeri com Vicari de la parròquia d’Escorca, fins que dia primer de Juliol del 1887 era nomenat Vicari de S’Arracó. El 1891 passà a la Vicaria de Gènova i l’any 1897 va a Argentina, treballant en les parròquies de Santa Fe, Corrientes i Paraná. L’any 1916 retorna a Mallorca i fou nomenat capellà de les Religioses Adoratrius. BO.