Coll Pisà, Rafel

Tornar al llistat

Alaró, 25/05/1870
Prev. 22/12/1894
Def. 21/03/1943
Ja havia aconseguit el títol de Batxiller quan entrà al Seminari de Barcelona i posteriorment al de Mallorca. Fou ordenat prevere dia 22.12.1894 Dia 10.01.1894 havia fet Títol de Patrimoni. Començà a exercir el ministeri sacerdotal com Capellà del Noviciat de les Religioses Agustines durant tres anys. En aquell moment les Agustines tenien el Noviciat en la vila d’Alaró. El 1898 passa a Barcelona i dia 08.01.1902 embarca cap a Amèrica, exercint el ministeri a les diòcesis de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Plata i Paraná fins que l’any 1920 retornà a Mallorca. BOBM 1943, 94. Fiol 245. Darder C0515.